Главни продукти и услуги: Алати за бризгана и дувана пластика, производи од дувана и бризгана пластика

Опис
Нашиот успех како производствена компaнија се базира на можноста за испорака на иновативни и вредносно оправдани решенија до нашите клиенти. Ова е пропратено со одржување на високо ниво на квалитет, професионалност и бизнис етика.

  • Произведуваме високо квалитетни производи
  • Имаме одговорност кон општеството и околината
  • CAD/CAM/CAE методи на дизајн
  • Професионален тим
  • Прилагодлив пристап кон секој проект

“Ние се грижиме да ги надминеме очекувањата”!

Адреса: 10 бр 34, с. Бразда
1000 Скопје

Сектор: Метало-машински, производство на алати и процесирање на пластика
Година на основање: 2001
Број на вработени: 17

Веб страна: www.faberrdv.com
Контакт-лице: Владимир Милошевски

Close Menu