Главни продукти и услуги: Опрема и машини за вентилација, климатизација, ладење и греење

Опис
ОзонАир нуди на пазарот најсовремен дизајн и технологија имплементирани во процесот на производство, сервисирање и одржување на уреди за климатизација, опрема за вентилација, хигиенски единици, производи за дистрибуција на воздух, машини, склопови и делови од метал.

Сертифицираното производство и управување согласно со ISO9001 и ISO14001 стандардите, како и нашите посветени тимови на високо квалификувани инженери и работници се подготвени да дадат се од себе во дизајнот и производството на производи со висок квалитет.

Нашата посветеност кон извонредност и квалитет на производите се потврдува со сертификација на производството според стандардот VDI 6022 – Хигиенски барања за вентилациони и климатизирани системи и единици и стандард EN13053 – Вентилација за објекти, единици за управување со воздухот, Оценката и перформансите за диниците, компонентите и деловите, се корисни и неопходниза да се обезбеди хигиенско работење за заштита на луѓето.

Адреса: Борис Трајковски 73а
1000 Скопје
Контакт телефон: +389 2 309 1212
Веб страна: www.ozonair.info
Е-маил: [email protected]

Сектор: Производство на опрема за климатизација и вентилација
Година на основање: 1999
Број на вработени: 40
Контакт-лице: Драгољуб Башоски

Close Menu