Главни продукти и услуги: Производство на радијатори и котли за греење

Опис
„Милкуз” е фирма која пред себе има визија, а тоа е да стане национална водечка фирма која на своите потрошувачи ќе им понуди загарантиран квалитет, намалена потрошувачка и удобен и пријатен амбиент во нивниот дом со користење на нашите производи. Од година во година се повеќе го зголемува учеството на европскиот пазар. Располагаме со хали за производство, хали за монтажа, складишта и свои преставништва во Охрид, Скопје, Грција, Словенија.

Тимот на Милкуз е постојано спремен да ви излезе во пресрет и да ви понуди најдобро можно решение или сервис на производите. Во оваа фирма работат над 40 вработени од различни образовни структури, компанија која е извозно ориентирана со сопствени производи и сопствен дизајн. Фирмата е основана од г-дин Милчо Кузмановски кој постојано се стреми кон усовршување и подобрување на квалитетот на камините на пелети, со постојано надоградување на вработените кои располагаат со тимски дух и хуманитарна ориентација.

Адреса: 15. Корпус бб
6000 Охрид
Контакт телефон: +389 70 249 457
Веб страна: www.milkuz.com.mk
Е-маил: [email protected]

Сектор: Метало-преработувачки сектор
Година на основање: 1991
Број на вработени: 60
Контакт-лице: Мери Најдеска

Close Menu