Главни продукти и услуги: Изработка на позиции за: роботика, механички позиции, пневматика , хидраулика, спојни елементи, позиции за земјоделски машини, позиции за медицински помагала, алати за глинена и керамичка индустрија и сл.

Опис
Нашето постоење на пазарот во Р. Македонија и пошироко е засновано на:

 • Разбирање на потребите на нашите клиенти
 • Разработка на производот што треба да се изработи
 • Исполнување на потребните норми и стандарди за типот на производот
 • Одржливост на високо ниво на квалитетот на бараниот производ
 • Подобрување на технологијата за изработка
 • Прилагодливост кон потребите на клиентите и нивните барања
 • Постојаност на нивото на производите
 • Запазување на дадените роковите и исполнување на итни нарачки
 • Професионалност, еснафлук,бизнис етика.
 • Професионален тим, три тимски екипи. 8 вработени 50-60 год,8 вработени 35-50 год  8 вработени 24- 35 год.
 • Сертифицирани сме со ISO 9001: 2008

Купувачи од следниве држави: Англија, Швајцарија, Германија, Шведска, Бугарија, Грција, УСА, Шпанија, Италија, Косово, Албанија, Босна, Србија, Австрија и Словенија

Адреса: ул. 1 бр. 62 Трубарево
1000 Скопје
Веб страна: http://metalkej.com/
е-маил: [email protected] ; [email protected]

Сектор: CNC машинска обработка
Година на основање: 1992
Број на вработени: 24
Контакт-лице: Зоран Илиевски / Билјана Илиевска

Close Menu