Главни продукти и услуги: Филтрација на воздух и течности

Опис
Нашата фирма Екотип д.о.о. – Скопје е мешовита Словенско – Македонска фирма која е присутна на подрачјето на Р. Македонија од 1998 година. Наша основна дејност е филтрација на воздух и течности.

Покрај основната дејност, застапници сме и за неколку други програми меѓу кои:

  1. За нашата основна дејност – официјални застапници за Македонија на програмите Екотип Словенија, Пал филтарејшн САД, ТРМ Филтерс и Вокеш Ејр.
  2. Трансмисија и трансмисиони елементи – официјални застапници за Македонија на програмите Шики и Амерал Белтек.
  3. Опрема за заштита при работа – официјални застапници за Македонија за програмите на 3М, Увекс и Стејер Сејфти.
  4. Индустриски масла и мазива – официјални застапници за Македонија за програмите на Арал, БП и Кастрол.
  5. Процесен Инжинеринг – официјални застапници за Македонија за програмот на Ипрос-Словенија.
  6. Инокс и алуминиум – официјални застапници за Македонија за програмот на МДМ – Словенија.
  7. Монтажни шатори, магацини и хали – официјални застапници за Македонија за програмот на Петре – Словенија.
  8. Енолошки средства – официјални застапници за Македонија за програмот на Васон груп – Италија.

Адреса: Орце Николов 190 – 3 / 5
1000 Скопје
Контакт телефон: +389 2 3176 920
Веб страна: http://www.ecotip.com.mk
Е-маил: [email protected]

Сектор: Трговија и услуги
Година на основање: 1998
Број на вработени: 9
Контакт-лице: Ина Милошевска

Close Menu