Главни производи и услуги: 
Машинска обработка

Опис:
Урум е компанија чија историја започнува во 1985 година како занаетчиски дуќан кој прераснал во друштво за производство, трговија и услуги лоциран во с. Мирковци, на работен простор од 500 м2. Основната дејност на Урум се општи машински работи – браварски и машински услуги и производи од пластика. Помеѓу другото, произведуваат училишен мебел, урбана опрема, метални рафтови за секакви намени, машинско одржување и изработка на запчаници, ланчаници, вратила и други машински делови за потребите на различни компании.

Адреса: с. Мирковци, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 2666 577
Веб страна: www.urum.com.mk
e-mail: [email protected]

Сектор: Метална индустрија
Основана: 2001
Број на вработени: 8
Контакт лице: Ѓорѓи Урумовски

Close Menu