Главни производи и услуги: Обработка на лимови, Машински делови, Алати

Опис:
Мак Мадесјо е компанија која е дел од машинската индустрија  формирана во 1997 и која веќе долг период успешно работи на ова поле како извозно-ориентирана компанија за производство на машински делови и алат, со 90% од своите продукти наменети за шведскиот, италијанскиот и германскиот пазар.

Нашите продукти се наменети за разни индустриски машини кои се користат во, помеѓу други, прехрамбената, медицинската, мехатроничката, фармацевската и козметичката индустрија.

Располагаме со преку 20 машини и обучен кадар кој што создава уметност од метал.

Постојана комуникацијата и приспособливост према потребите на купувачите и високиот степен на квалитет се нашите водечки принципи кои не водат и пробиваат на пазарите цел овој изминат период.

Мак Мадесјо се секогаш желни и отворени за соработка секогаш за нови клиенти и пазари.

Адреса: ул. Перо Наков бб
1000 Скопје
Телефон: +389 2 2551 213
Веб страна: www,makmadesjo.mk
е-маил: [email protected]

Сектор: Машинско инженерство
Година на основање: 1997
Број на вработени: 15
Контакт лице: Филип Велјановски

Close Menu