Членови

Дознајте повеќе за членовите на МАМЕИ (по азбучен ред)

Озон


Борис Трајковски 73а
Скопје
02 309 1212
www.ozonair.info
info@ozon.com.mk

Сектор: Производство на опрема за климатизација и вентилација
Година на Основање: 1999
Број на Вработени: 40
Контакт-лице: Драгољуб Башоски

Главни продукти и услуги: Опрема и машини за вентилација, климатизација, ладење и греење

Заинтересирани сме за: Извоз и партнери за продажба во ЕУ и Русија

Опис

ОзонАир нуди на пазарот најсовремен дизајн и технологија имплементирани во процесот на производство, сервисирање и одржување на уреди за климатизација, опрема за вентилација, хигиенски единици, производи за дистрибуција на воздух, машини, склопови и делови од метал.

Сертифицираното производство и управување согласно со ISO9001 и ISO14001 стандардите, како и нашите посветени тимови на високо квалификувани инженери и работници се подготвени да дадат се од себе во дизајнот и производството на производи со висок квалитет.

Нашата посветеност кон извонредност и квалитет на производите се потврдува со сертификација на производството според стандардот VDI 6022 - Хигиенски барања за вентилациони и климатизирани системи и единици и стандард EN13053 - Вентилација за објекти, единици за управување со воздухот, Оценката и перформансите за диниците, компонентите и деловите, се корисни и неопходниза да се обезбеди хигиенско работење за заштита на луѓето.

ОДРЖАН ПРВИОТ „УЧИЛИШЕН САЕМ НА МАШИНСКАТА И ЕНЕРГЕТСКА ИНДУСТРИЈА ГАЗИ БАБА 2019“

МАМЕИ, заедно со СУГС „ЕМУЦ 8ми Септември“, Центарот за меѓуетничка толеранција и општина Гази Баба, е еден од организаторите на првиот „Училишен саем на машинската и енергетска индустрија Гази Баба 2019“, кој се одржуваше на 10 и 11 мај во просториите на училиштето „ЕМУЦ 8ми Септември“.