Членови

Дознајте повеќе за членовите на МАМЕИ (по азбучен ред)

Хипа-Пи


Сава Ковачевич. бр.47, зграда 5
Скопје
Телефон
http://www.hipa-pi.com.mk/
hipa-pi@t-home.mk

Сектор: Хидраулика, пневматика и автоматика
Година на Основање: 2005
Број на Вработени: 12
Контакт-лице: Пелемир Игњатовиќ

Главни продукти и услуги: Хидраулични и пневматски цилиндри

Заинтересирани сме за: Соработка

Опис

Ви нудиме соработка во областа на хидраулика, пневматика и автоматика.

Производната програма опфаќа изработка, репарација (сервисирање) и трговија на:

 Хидраулични и пневматски цилиндри

 - едносмерни

 - двосмерни

 - телескопски

 - плунжери до Ø 400 и L = 4000 мм

 - хидраулични дигалки со носивост од 2 до 500 тони

 - хидраулични агрегати и пумпи

 - хидраулични и пневматски вентили и распоредници

 - хидраулични преси од 10 до 200 тони

 - хидраулична и пневматска инсталација

 - сите видови машинска обработка

Квалитетот на производите на ХИПА-ПИ го обезбедува инженерскиот кадар со работно искуство од 20 до 30 години во областа на хидраулика, пневматика и автоматика.

Сите производи се испитуваат на сопствен хидрауличен пробен стол изработен по ISO VG 150 (Стандард за тест машини) и за истите издаваме атест и гаранција.

 

Второ издание на Macedonia Manufacturing Expo 2018

Успешно беше оддржано второто издание на бизнис настанот Macedonia Manufacturing Expo 2018. Повеќе информации за тоа што се случуваше може да најдете во секцијата за Новости на МАМЕИ.