Членови

Дознајте повеќе за членовите на МАМЕИ (по азбучен ред)

РЖ Институт


16та Македонска бригада бр. 18
Скопје
Телефон
http://www.rzinstitut.com.mk/
dkocevski@rzinstitut.com.mk; rzinstitut@t-home.mk

Сектор: Металниот и огноотпорниот индустриски сектор/ Леење и обработка на обоени метали и производство на огноотпорни материјали за челичната индустрија.
Година на Основање: 1967
Број на Вработени: 91
Контакт-лице: Душко Коцевски

Главни продукти и услуги: - Алуминиумски легури во форма на инготи; - Алуминиумски делови леани под притисок; - Уметнички одлеаноци од бронза, месинг, алуминиум, полиестер, восок. (скулптури, сувенири, релјефи, архитектонски елементи итн); - Црковни ѕвона и црковна опрема ; - Огноотпорни материјали за челичната индустрија; - Канделабри и урбана опрема.

Заинтересирани сме за: Ние сме заинтересирани за нови добавувачи главно на суровини и производна опрема (машини и алати) за металниот и огноотпорниот сектор. РЖ Институт е во потрага по долгорочни партнерски односи со добавувачи, особено за суровини кои природно ги нема во нашата земја или во близина. Поконкретно, ние сме заинтересирани за добавувачи на машини и опрема наменети за леарници, потоа за леење на алуминиумски делови под висок притисок, уметнички одлеаноци, за производство и мелење на огноотпорни материјали за челичната индустрија, калај, си-метал, цинк , бакар фосфор итн.

Опис

Почетоците на РЖ Институт датираат уште во 1967 година, кога се формира и развива во рамките на некогашниот индустриски гигант “Рудници и Железарници- Скопје”. Најпрво била концепирана како една, пред сѐ, научно- истражувачкo одделение за потребите на “Рудници и Железарници – Скопје”, но и за фабриките и рудниците ширум цела Југославија. За оваа цел била инсталирана опрема во полуиндустриски рамки, наменета за припрема на минерални суровини, минерологија и петрографија, металуршка припрема, хемиско- технолошки испитувања и топилнички дел.

Во 1997 година РЖ Институт се трансформира во акционерско друштво, а од февруари 2001 година е целосно приватизиран. Акциите на РЖ Институт АД Скопје котираат на Офифицијалниот пазар на Македонската берза.

Со неговата приватизација, се наметна потребата од зголемување на економската ефикасност и пазарната конкурентност. За таа цел е пристапено кон рехабилитација, модернизација или пренамена на постоечките технолошки линии и производни процеси.

Денес РЖ Институт е акционерско друштво со примарна дејност на леење и натамошна обработка на технички и алуминиумски одлеаноци од обоени метали (алуминиум, бронза, месинг итн.) Други активности вклучуваат производство на огноотпорни маси за челичната индустрија, црковни ѕвона, улични канделабри и урбана опрема, восочни и полиестерни скулптури, истражување, трговија итн.  

 

КОВИД 19 информации

Почитувани,


Заради ново настанатата ситуација со вирусот КОВИД 19 и следејќи ги препораките од Министерството за здравство, тимот на МАМЕИ работи од дома. Достапни сме на маил и телефон постојано. За било какви прашања или информации, слободно побарајте не или пишете ни.

Бидете безбедни.

Со почит,

МАМЕИ