Што е Macedonian Manufacturing Expo?

Macedonian Manufacturing Expo е најголемиот бизнис настан за деловно вмрежување во Република Македонија, чија примарна цел е поврзување на локални добавувачи (од Македонија и државите од Западен Балкан) од лесно преработувачките индустрии (компании кои преработуваат метал, пластика, гума, хартија и стакло, компании од електро-електронскиот сектор и компании од пакувачките индустрии) со домашни, регионални и странски компании-купувачи, низ низа на претходно договорени и таргетирани business-to-business средби според барањата на компаниите-купувачи и дејноста на компаниите-добавувачи, со цел градење основа за понатамошни партнерства и успешни добавувачки ланци. Претходните три години овие состаноци се одржуваа во живо, но поради рестрикциите на патување и големи собири поради пандемијата на вирусот COVID-19, овогодинешниот Macedonian Manufacturing Expo ќе биде целосно виртуелен и ќе се одржи на GDPR-сертифицираната он-лајн платформата за виртуелни настани Eventora,

Покрај директните бизнис средби, Macedonian Manufacturing Expo има и саемски и едукативен дел. Саемскиот дел е наменет за компании од претходно споменатите сектори, но и за придружни ентитети во добавувачките ланци на овој сектор (банки, осигурителни компании, транспортни компании, консултанти и други), и оваа година ќе биде заменет со виртуелен саем со опција за директно поврзување на посетителите на Вашиот виртуелен штанд со Вас, преку директни видео состаноци. Едукативниот дел, како и минатите години, ќе се состои од поголем број на предавања на теми од интерес за компаниите од овој сектор, а ќе биде овозможена и директна интеракција со предавачите и панелистите за време на директниот пренос на овие содржини на платформата на која ќе се одржува овој настан.

Macedonian Manufacturing Expo го промовира потенцијалот на регионалната лесно преработувачка индустрија, давајќи им на потенцијалните инвеститори брз преглед на добавувачките ланци во овој сектор, и го поддржува развојот на оваа индустрија преку фасилитирање на корисна размена на знаења, технологии и финансии, со цел брз и инклузивен раст. Овој настан претставува одлична можност за запознавање на потенцијални партнери преку директните business-to-business средби и преку виртуелниот саем, како и можност за следење на едукативни содржини и дискусии на теми од интерес за компаниите од овој сектор.

Искуства од Macedonian Manufacturing Expo 2019

МАМЕИ ни понуди интересна перспектива во нашата потрага по потенцијални добавувачи од регионот, затоа што нивната цел е поддршка на развојот во сите европски држави, а нивните методи се практични и професионални.

г. Богдан Ионеску, Makita EU (Романија)

Macedonian Manufacturing Expo 2019 беше одлична можност да се стапи во контакт со балканскоите компании. Дополнително, директните B2B состаноци беа многу добро организирани и многу корисни.

г. Рики Лонгани, Minimax GmbH & Co. KG (Германија)

Поради недостигот на релевантни саемски активности во Скопје со крајот на Технома, изложбената сала на Macedonian Manufacturing Expo 2019 послужи како соодветен индикатор на потенцијалот за развој кој го има овој бизнис настан.

г-а Лејла Мехмедовиќ, Lear Corporation (Македонија)

Како да учествувате на директните бизнис средби?

Делот од Macedonian Manufacturing Expo 2020 фокусиран на директни бизнис средби поврзува два типа на компании – добавувачи и купувачи. Компаниите од лесно преработувачката индустрија чија цел на овие средби ќе биде да пронајдат нови клиенти од различни индустрии за своите производи и услуги ќе треба да се регистрираат какоа SUPPLIERS (добавувачи), а компаниите заинитересирани за нови добавувачи од Македонија и Западниот Балкан треба да се регистрираат како PURCHASERS (купувачи)

Компаниите кои ќе се регистрираат како Supplier (добавувач) при регистрација ќе треба да го пополнат долг профил за добавувачи кој ќе се фокусира на Вашите производи и услуги, како и на Вашите производни капацитети, сертификати и стандарди – и други информации од важност за Вашите потенцијални клиенти. Добавувачите ќе можат да го разгледуваат профилите на сите регистрирани купувачи и да закажуваат он-лајн видео состаноци со секој купувач чии барања ќе можат да ги задоволат. Регистирањето и учеството како Supplier (добавувач) ќе биде ограничено за компании од Република Северна Македонија и државите од Западен Балкан, и истото ќе чини €100 (без вклучен ДДВ), и истото ќе вклучува целосен пристап до сите едукативни содржини кои ќе бидат дел од Macedonian Manufacturing Expo 2020, а сите добавувачи ќе бидат вклучени и во Официјалниот каталог на добавувачи кој ќе биде објавен на платформата на Macedonian Manufacturing Expo 2020 и на веб страната на МАМЕИ.

Компаниите кои ќе се регистрираат како Purchasers (купувачи), при регистрација ќе треба да пополнат долг профил за купувачи кој ќе се фокусира на специфичните производи и услуги од интерес за компанијата-купувач, како и потребните квалификации кои ги бараат во потенцијалниот партнер, вклучувајќи производни капацитети, сертификати и стандарди. Купувачите ќе имаат можност да ги разгледуваат профилите на сите регистрирани добавувачи и да закажуваат он-лајн видео состаноци со секој добавувач кој ги задоволува нивните барања. Регистрирањето и учеството како Purchaser (купувач) е отворено за компании од Република Северна Македонија и од странство, и ќе вклучува целосен пристап до сите едукативни содржини кои ќе бидат дел од Macedonian Manufacturing Expo 2020, а сите купувачи ќе бидат вклучени и во Официјалниот каталог на купувачи кој ќе биде објавен на платформата на Macedonian Manufacturing Expo 2020 и на веб страната на МАМЕИ.

Како да учествувате на виртуелниот саем?

Индустрискиот саем на Macedonian Manufacturing Expo 2020 ќе претставува виртуелен простор наменет за промоција на компаниите од лесно преработувачките индустрии, компаниите кои се дел од добавувачките ланци на лесно преработувачките индустрии како производители или трговци со репроматеријали, опрема, машини и помошни материјали, како и банки, консултанти, транспортни компании, кетеринг компании, стопански комори, асоцијации, кластери и различни владини институции и невладини организации кои се заинтересирани за промовирање на своите производи и услуги пред
стотици компании од Република Северна Македонија, регионот и Европа.

Компаниите заинтересирани за заземање на виртуелен штанд ќе треба да се регистрираат како EXHIBITORS (изложувачи).

Виртуелен штанд тип 1 – €300 (без вклучен ДДВ)

Виртуелен простор за компанија кој се состои од информации за компанијата, фотографии, каталози и видеа, со можност посетителите на виртуелниот штанд да закажуваат директен видео состанок со изложувачот.

Виртуелен штанд тип 2 – €350 (без вклучен ДДВ)

Виртуелен простор за компанија кој се состои од информации за компанијата, фотографии, каталози и видеа, со можност посетителите на виртуелниот штанд да закажуваат директен видео состанок со изложувачот. како и дополнителна промоција во билтените на МАМЕИ и АХК кои се испраќаат до над 1000 компании, организации и институции.

Како да се пријавите за учество на Macedonian Manufacturing Expo?

Доколку сте заинтересирани да присуствувате на овој настан како купувач или добавувач на директните бизнис средби, или како изложувач на виртуелниот саем, обратете ни се на [email protected].

Погледнете ги промотивните видеа од претходните изданија на Macedonian Manufacturing Expo

Close Menu